Doç. Dr. İLKER NİZAM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. İLKER NİZAM

T: (0282) 250

M inizam@nku.edu.tr

W inizam.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1997-2004
Tez: İki buğdaygil bitkisinde farklı dozlarda azot uygulamalarının ot ve tohum verimleri ile verime etkili karakterler üzerinde etkileri (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1993-1997
Tez: Tekirdağ koşullarında iki farklı kırmızı yumak (Festuca rubra L.) varyetesinde farklı biçim aralığı ve biçim yüksekliğinin verim ve verim unsurlarına etkisi (1997)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2013-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / BİYOLOJİ BÖLÜMÜ / GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2008-2013
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2006-2008
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ PR.
1994-2006
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Çayır-Mera ve Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NİZAM İ., TEYKİN E. E., YILMAZ C., TUNA M., Determination of Forage Performance of Some Meadow Bromegrass (Bromus riparius L. ) Clones in Thrace Region of Turkey, International Journal of Advanced Research, vol. 6, pp. 1313-1318, 2018.
Özgün Makale Index Coprenicus Erişim Linki
2. NİZAM İ., TENİKECİER H. S., ORAK A., Demirkan A. K., İntercroppıng in a temperate environment for forage production in dryland conditions., İnternational Journal of Advanced Research, vol. 6, pp. 548-555, 2018.
Özgün Makale Cas Erişim Linki
3. TENİKECİER H. S., ORAK A., NİZAM İ., Demirkan A. K., Determination of Yield and Yield Components of Vetch and Cereal Mixture and Evaluation Using by GGE-Biplot Analysis, International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, vol. 2, pp. 3010-3020, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
4. SAVAŞ TUNA G., KELEŞ H., GÖÇMEN D., GÜLERYÜZ V., NİZAM İ., CABİ E., YAZICI A., ÇAKAL Ş., TUNA M., Flow Sitometri ile Çok Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol. 25, pp. 7-12, 2016.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM Agricultural Science Database; EBSCO PUBLISHING Erişim Linki
5. NİZAM İ., ORAK A., KAMBUROĞLU İ., GÜR Ç. M., MORALAR E., Determination of Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis for Hay and Seed Yield of Some Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes in Trakya Region, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 5, pp. 43-46, 2012.
Özgün Makale CAB ABSRACT, FAO/AGRIS, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ULAKBİM, ISI Master Journals
6. Ahu A. U., Y. A., F. Ş. A., M. T., I. N., E. K., Multidisciplinary approaches for identification of Colchicum L. species in the flora of Turkey, Journal of Biotechnology, pp. 44-45, 2012.
Özgün Makale SSCI
7. ORAK A., NİZAM İ., Trakya Koşullarına Uygun Bazı Yıllık Yem Bitkileri Karışımlarının Ot Verimlerinin Saptanması, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol. 5, pp. 5-10, 2012.
Özgün Makale CAB ABSRACT, FAO/AGRIS, SCOPUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, DOAJ, ULAKBİM, ISI Master Journals
8. NİZAM İ., Effect of Salinity Stress on Water Uptake, Germination and Early Seedling Growth of Perennial Ryegrass, African Journal of Biotechnology, vol. 10, pp. 10418-10424, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. Alpay B., M. L. Ö., İ. N., E. E. T., M. T., Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Otlatmanın Ekmeklik Buğday ve Tritikalenin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 93-100, 2011.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, ULAKBİM
10. NİZAM İ., Gür Ç. M., Moralar E., Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Some Hungarian Vetch (Vicia pannonica Crantz.) Genotypes, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 6119-6125, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Canan T., İ. N., M. A., Impact of Watering Points on Vegetation Changes of a Semi-Arid Natural Pasture in Tekirdag Province, Turkey, African Journal of Agricultural Research, vol. 6, pp. 896-900, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. İlker N., A. O., İ. K., M. G. Ç., E. M., Yield Potentials of Narbonne Vetch (Vicia narbonensis L.) Genotypes in Different Environmental Conditions, Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 9, pp. 314-318, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. BİLGİLİ U., UZUN A., SİNCİK M., YAVUZ M., AYDINOĞLU B., ÇAKMAKÇI S., GEREN H., AVCIOĞLU R., NİZAM İ., TEKELİ A. S., GÜL İ., ANLARSAL A. E., CELAL Y., AVCI M., ACAR Z., AYAN İ., ÜSTÜN A., AÇIKGÖZ E., Forage Yield and Lodging Traits in Peas (Pisum sativum L.) With Different Leaf Types, Turkish Journal of Field Crops, vol. 15, pp. 50-53, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. NİZAM İ., Azotlu Gübrelemenin Çokyıllık Çim (Lolium perenne L.)’in Tohum Verimine ve Bazı Bitkisel Özelliklerine Etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 6, pp. 111-120, 2009.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, ULAKBİM
15. AÇIKGÖZ E., ÜSTÜN A., GÜL İ., ANLARSAL A. E., TEKELİ A. S., NİZAM İ., AVCIOĞLU R., GEREN H., ÇAKMAKÇI S., AYDINOĞLU B., YÜCEL C., AVCI M., ACAR Z., AYAN İ., UZUN A., BİLGİLİ U., SİNCİK M., YAVUZ M., Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis for Dry Matter and Seed Yield In Field Pea (Pisum sativum L.), Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 7, pp. 96-106, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. ORAK A., NİZAM İ., Genotype x Environment Interaction and Stability Analysis of Some Narbonne Vetch (Vicia narbonensis L.) Genotypes, Agricultural Science and Technology, vol. 1, pp. 108-112, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. Canan T., İ. N., F. K., L. Ö., Nutritive Value of Botanical Composition Under Management Practices in Pirincci Pasture, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 1847-1856, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
18. Cengiz K., A. S., C. T., İ. N., Determining of The Hay Yield and Botanical Composition of Sazlıdere and Iskender Villages Pasture Areas in Edirne Province, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, vol. 11, pp. 519-533, 2008.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
19. Adnan O., İ. N., Agronomic and Morphological Characters of Some Common Vetch (Vicia sativa L.) Genotypes under Trakya Region Conditions, Journal of Agronomy, vol. 3, pp. 72-75, 2004.
Özgün Makale Agricola, CABI, SCOPUS, AGRIS
20. Adnan O., C. T., İ. N., Farklı Toprak Tiplerinin Önemli Bazı Yem Bitkilerinin Fide Gelişmesi Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 4, pp. 99-109, 1995.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRİS, ULAKBİM
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Murat A., A. S. T., İ. N., Yembitkileri (Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri), Bölüm: Ayrıklar, Yayın Yeri: Emre Basımevi, Editör: Rıza Avcıoğlu, Rüştü Hatipoğlu, Yaşar Karadağ, 2014.
Bilimsel Kitap
2. Murat A., C. T., İ. N., Türkiye´nin Çayır ve Mera Bitkileri, Bölüm: Trakya Bölgesi (TR), Yayın Yeri: T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Editör: Yunus Sein, 2010.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TEYKİN E. E., TENİKECİER H. S., NİZAM İ., ATEŞ E., ORAK A., DEVECİ S., EFFECT OF DIFFERENT SEED SIZES ONGERMINATION AND EARLY SEEDLING STAGE OF SOMEVETCH SPECIES (VICIA SP.), International Scientific SymposiumCurrent Trends in Natural Sciences (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
2. Şahin B., Yılmaz E. C., Erenler S., Savaş Tuna G., NİZAM İ., TUNA M., Interspecific hybridization in Bromus section Pnigma and nuclear DNA content of F1 progeny, EUCARPIA Fodder Crops and Amenity Grasses Section and Protein Crops Working Group of Oil and Protein Crops Section (11.09.2017-14.09.2017).
Özet bildiri
3. Şahin B., Yılmaz E. C., Erenler S., Savaş Tuna G., NİZAM İ., TUNA M., İnterspecific hybridization in Bromus section Pnigma and nuclear DNA content of F1 progeny, Eucarpia Fodder Crops and Amenity Grasses (11.09.2017-14.09.2017).
Özet bildiri
4. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Demirkan A. K., Determination of morphological characteristics and forage yield of some vetch species collected at Trakya Region, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. Savaş Tuna G., Şahin B., Uçak A. E., Barutçular S., CABİ E., NİZAM İ., TUNA M., Nuclear DNA content variation in the genus Koeleria from Eastern Anatolia Region of Turkey, 2nd International Balkan Agriculture Congress (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
6. TUNA M., HÜSEYİN K., NİZAM İ., TEYKİN E. E., Genome Size and Chromosomal Diversity in The Grass Genus Dactylis L., II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia - Oil and Protein Crops Section Conference (01.11.2015-05.11.2015).
Özet bildiri
7. Gülsemin S., A. Y., İ. N., Ş. Ç., E. C., M. T., Determination of Genome Size of Fescue Species Collected From Eastern Anatolia of Turkey by Flow Cytometer and Usage in Ploidy Analysis and Taxonomic Classification, International Plant Breeding Congress (10.11.2013-14.11.2013).
Özet bildiri
8. NİZAM İ., A Traditionally Snack in Turkish Lakeland: Lupin (Termiye), The 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
9. Metin T., İ. N., S. Ö., G. S., J. V., Genetic Characterization of New Brachypodium distachyon Populations from Diverse Geographic Regions in Turkey, 1st European Brachypodium Workshop (19.10.2011-21.10.2011).
Özet bildiri
10. Metin T., İ. N., S. Ö., G. S., E. E. T., DNA Content and Ploidy Determination of Brachypodium distachyon Populations Collected from Diverse Geographical Regions of Turkey by Flow Cytometer, 9. Plant Genomics European Meeting (Plant GEM) meets global challenges (04.05.2011-07.05.2011).
Özet bildiri
11. Metin T., İ. N., A. B., E. E. T., Buffalograss (Buchloe dactyloides) As A New Eco-Friendly Lawn Species, Sustainable Development in Southeast Europe (16.06.2009-18.06.2009).
Tam metin bildiri
12. Metin T., İ. N., A. B., E. E. T., T. Y., Miscanthus as a New Energy Crop, 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture. (28.05.2009-30.05.2009).
Tam metin bildiri
13. Metin T., L. Ö., A. B., İ. N., The Effect of Cutting on Yield and Quality of Winter Wheat and Triticale for Grain and Forage, XVIIIth Meeting of the Eucarpia, Fodder Crops and Amenity Grasses Section (10.05.2009-14.05.2009).
Özet bildiri
14. Adnan O., İ. N., İ. K., M. G. Ç., E. M., An Indication on The Yield and Yield Components of Common Vetch (Vicia sativa L.) Are Produced At The Winter Conditions In Thrace Region, Jubile Scientific Conference With International Participation “State of The Art and Problems of Agricultural Science and Education (19.10.2005-20.10.2005).
Tam metin bildiri
15. Adnan O., İ. B., İ. N., O. B., Determination of Forage Yield and Some Important Characteristics of Hybrid Maize (Zea mays) and Sorghum (Sorghum bicolour) Varieties, The Extenso Papers of The Faculties and Departments of Animal Science Second Joint Meeting of The BALKAN Countries BALNIMALCON (15.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. NİZAM İ., TEYKİN E. E., TUNA M., Tekirdağ Koşullarında Bazı Parlak Brom (Bromus Catharticus Vahl.) Hatlarının Ot Verimlerinin Belirlenm, 12.Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş (12.09.2017-15.09.2017).
Tam metin bildiri
2. NİZAM İ., TEYKİN E. E., TUNA M., Bazı Tetraploid Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Klonlarının Ot Verimi Performanslarının Değerlendirilmesi, 11.Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
3. Keleş H., Savaş T. G., NİZAM İ., TUNA M., Diploid Dactylis Kromozomları Üzerinde 5S ve 45 rDNA Bölgelerinin Fiziki Olarak Haritalanması, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
4. TEYKİN E. E., NİZAM İ., TUNA M., Flow Sitometri ile Bromus catharticus Vahl. Aksesyonlarının Çekirdek DNA İçerikleri ve Ploidy Düzeylerinin Belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
5. Savaş T. G., Keleş H., Göçmen D., Güleryüz V., NİZAM İ., Yazıcı A., Çakal Ş., TUNA M., Flow Sitometri ile Çok Yıllık Buğdaygil Yem Bitkisi Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ORAK A., ŞEN C., NİZAM İ., GÜLER N., Ersoy H., TENİKECİER H. S., Salık V., Demirkan A. K., Trakya Bölgesi Doğal Florasında Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi, Toplanması, Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi (07.09.2015-10.09.2015).
Poster Erişim Linki
7. NİZAM İ., TEYKİN E. E., Charalampidou P., Güleryüz V., TUNA M., Bazı Diploid Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Hatlarının Ot Verimi Performanslarının Değerlendirilmesi, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi (10.09.2013-13.09.2013).
Poster
8. Nizam İ., A. O., İ. K., M. Ç., E. M., Trakya Bölgesinde Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Genotiplerinin Verim Stabilitesinin Değerlendirilmesi, Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (12.09.2011-15.09.2011).
Tam metin bildiri
9. Orak A., İ. N., M. L. Ö., Doğal Leonardit Uygulamasının Bazı Fiğ Türlerinin (Vicia sp.) Ot Verimi ve Otun Besleme Değerine Etkisi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
10. NİZAM İ., ÖZDÜVEN M. L., ORAK A., Tekirdağ Koşullarında Bazı Yaygın Fiğ (Vicia sativa L.) ve Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Genotiplerinin Ot Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
11. Korkut K. Z., T. G., A. O., İ. B., N. S., O. B., İ. N., A. B., Trakya Bölgesine Uygun Birinci ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
12. Korkut K. Z., T. G., A. O., İ. B., N. S., O. B., İ. N., A. B., M. G. Ç., Trakya Bölgesi’ne Uygun Tritikale Genotiplerinin Verim Stabilitesi Yönünden Değerlendirilmesi, Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi (19.10.2009-22.10.2009).
Tam metin bildiri
13. Başer İ., O. B., N. S., K. K., T. G., A. O., İ. N., A. B., M. G. Ç., Triticale Genotiplerinin Trakya Bölgesine Adaptasyonları Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirmeler, Ülkesel Tahıl Sempozyumu (02.06.2008-05.06.2008).
Tam metin bildiri
14. Nizam İ., A. O., İ. K., M. Ç., E. M., Arpa (Hordeum vulgare L.) ve Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Karışım Oranlarının Farklı Sıra Arası Mesafelerdeki Performansları, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi (25.06.2007-27.06.2007).
Tam metin bildiri
15. Bilgili U., A. U., M. S., M. Y., A. U., İ. G., E. A., A. T., İ. N., R. A., H. G., S. Ç., B. A., C. Y., M. A., T. K., Z. A., İ. A., E. A., Farklı Yaprak Tiplerindeki Yemlik Bezelye Hatlarının Verim ve Bazı Verim Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi (25.06.2007-27.06.2007).
Tam metin bildiri
16. Açıkgöz E., A. Ü., İ. G., E. A., A. T., İ. N., R. A., H. G., S. Ç., B. A., C., M. A., Z., İ. A., A. U., U. B., M. S., M. Y., Yem Bezelyesi (Pisum sativum L.)’de Genotip x Çevre İlişkileri ve Kuru Madde ile Tohum Veriminde Stabilite Analizleri, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi (25.06.2007-27.06.2007).
Tam metin bildiri
17. Orak A., İ. N., İ. K., M. Ç., E. M., Bazı Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hatlarının Trakya Bölgesi Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
18. Altın M., C. T., İ. N., E. A., Pirinççi Köyü Meraları Dolgu Alanlarını Bitkilendirme Uygulamaları, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
19. Altın M., S. Y., C. T., F. A., İ. N., A. Ş., Tekirdağ Koşullarında Farklı Azotlu Gübre Seviyeleri ve Hasat Zamanlarının Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L. rapa) Verim ve Kalitesine Etkileri, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi (05.09.2005-09.09.2005).
Tam metin bildiri
20. Orak A., İ. N., Ak Acı Baklada (Lupinus albus L.) Bitki Yoğunluğunun Tohum Verimi ve Bazı Morfolojik Özelliklere Etkisi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
21. Tekeli A., İ. N., Farklı Biçim Sayısı ve Zamanı Uygulamalarının Yoncada (Medicago sativa L.) Tohum Verimi ve Bazı Verim Kriterlerine Etkisi, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
22. Orak A., İ. N., Trakya Bölgesinde Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hatlarının Önemli Bazı Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
23. Orak A., C. T., İ. N., Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Tohumluk Üretiminde Arpanın (Hordeum vulgare L.) Destek Bitki Olarak Kullanılması, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
24. ORAK A., TUNA C., NİZAM İ., Tekirdağ Koşullarında Ekim Normu ve Sıra Arası Mesafenin Kamışsı Yumağın (Festuca arundinacea L.) Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi, Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi (15.11.1999-18.11.1999).
Tam metin bildiri
25. Orak A., C. T., İ. N., Farklı Gübre Dozlarının Macar Fiğinin (Vicia pannonica Crantz) Verim ve Verim Komponentlerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi (22.09.1997-25.09.1997).
Tam metin bildiri
26. Orak A., C. T., İ. N., Tekirdağ Koşullarında Ak Acıbaklada (Lupinus albus L.) Yazlık Ekim Zamanının Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 3. Çayır, Mera Yembitkileri Kongresi (17.06.1996-19.06.1996).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Geniş Doğal Varyasyona Sahip Korunga (Onobrychis Miller) Genetik Kaynak Koleksiyonunun Yeni Sitogenetik Yöntemler ile Karakterizasyonu ve Trakya Bölgesine Uygun Çeşitlerin Geliştirilmesinde Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2016-Devam Ediyor.
2. Trakya Bölgesi Doğal Florasından Toplanan Fiğ (Vicia Sp.) Türlerinin Bazı Bitkisel Özelliklerinin Ve Verimlerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.05.2014-25.10.2016.
3. Trakya Bölgesi Doğal Florasında Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Belirlenmesi Toplanması Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2014-31.03.2017.
4. TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL FLORASINDA FİĞ (VİCİA SP.) TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ TOPLANMASI KARAKTERİZASYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2014-01.03.2017.
5. Doğu Anadolu Bölgesi Doğal Florasından Elde Edilmiş Bazı Buğdaygil Yem Bitkisi Populasyonlarının Çekirdek DNA Içeriklerinin Flow Sitometri Yöntemiyle Belirlenmesi ve Ploidy Analizi İle Tür Teşhisinde Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2013-15.04.2014.
6. Türkiye Florası´nda Bulunan Colchicum L. Türlerinin Çekirdek DNA İçeriklerinin Belirlenmesi, Morfolojik Parametreler ve İlişkilendirme Haritalaması ile Tanımlanması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.04.2012-15.04.2015.
7. Dactylis L. ve Bromus L. Aksesyonlarının Moleküler Sitogenetik Metotlar ile Karakterizasyonu, ve Trakya Bölgesi Şartlarına Uygun Genetik Kaynak ve Çeşitlerin Geliştirilmesinde Kullanımı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.04.2012-01.04.2015.
8. Brachypodium distachyon İçin Geniş Doğal Varyasyona Sahip Genetik Kaynak Koleksiyonu Oluşturulması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.10.2009-01.10.2010.
9. Kırklareli İli Kuzuçardağı ve Karacaoğlan Köyleri Meralarının Islah ve Amenajman Projeleri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2008-01.09.2010.
10. Edirne İli, Merkez Sazlıdere ve İskender Köyü Meralarının Durumlarının Saptanma, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 02.01.2005-01.10.2007.
11. Verim Yeteneği, Kalite ve Yemlik Potansiyeli Yüksek Trakya Bölgesine Uygun Tritikale Genotiplerinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2003-01.10.2008.
12. Geleneksel ve Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Trakya Bölgesi’ne Uygun Silajlık Mısır Genotiplerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.01.2002-01.10.2007.
13. Tekirdağ Koşullarında Hayvan Pancarı (Beta vulgaris rapa)’na Uygulanan Farklı Dozlardaki Azotlu Gübrenin ve Hasat Zamanının Verim ve Kaliteye Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.01.2000-01.11.2004.
14. Mısır ve Sorgum Çeşitlerinin Yeşil Ot ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.01.1999-01.11.1999.